Hạ Vi – Cường Đô La bị nghi ngờ tái hợp khi cùng check-in trong trong một nhà hàng!

Hạ Vi – Cường Đô La bị nghi ngờ tái hợp khi cùng check-in trong trong một nhà hàng!

Sau khi hủy kết bạn trên Facebook và unfollow nhau trên Instagram, Hạ Vi và Cường Đô La lại tạo “nghi án” tái hợp sau khi cùng check-in trong một nhà hàng tối 3/4.     Tuy không xuất hiện trong...
read more