Lượng Estrogen trong cơ thể có ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ

Lượng Estrogen trong cơ thể có ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ

Estrogen được coi là một hormone sinh dục nữ, lượng estrogen nằm trong mức độ hợp lý sẽ giúp cơ thể hoạt động một cách bình thường. Nếu hormone estrogen tăng cao, hay xuống thấp người phụ nữ sẽ gặp một vài vấn...
read more